BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
[Statystyki ogladalności]   [Dziennik zmian]   [Mapa serwisu]
Aktualności Dane podstawowe Informacje o podmiocie Dane teleadresowe Władze i struktura organizacyjna Struktura organizacyjna Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Instrukcja załatwiania spraw Skargi i wnioski Klauzula Informacyjna Oficjalne dokumenty Statut Regulamin Organizacyjny Komunikat GINB Inne informacje i dokumenty Rejestry i ewidencje Plany kontroli Mienie Oświadczenia majątkowe Informacje nieudostępnione w BIP Sprawozdania finansowe PINB Informacje o biuletynie Redakcja BIP Kontakt Instrukcja obsługi Zamówienia publiczne Zapytanie o cenę na wykonanie robót zabezpieczających na terenie nieruchomości przy ul. Wodociągowej 17 w Toruniu Zapytanie o cenę na wykonanie robót zabezpieczających na terenie nieruchomości przy ul. Poznańskiej 113 w Toruniu Ogłoszone W toku Rozstrzygnięte Zapytanie o cenę za wykonanie zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do opuszczonego budynku mieszkalnego przy ul. Łubinowej 15 Zapytanie o cenę za wykonanie zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do opuszczonego budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 26 Zapytanie o cenę za wykonanie zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do opuszczonego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 20 Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego Zapytanie o cenę za wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 20 Zapytanie o cenę na wykonanie robót budowlanych Pliki do pobrania Druki na rozpoczęcie robót budowlanych Druki na zakończenie robót budowlanych Praca w PINB Dane o naborze
od: 2007-06-11
suma odsłon: 312203

ostatnia edycja treści:
2020-04-10 14:26:22
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Dane podstawowe
data akcji: 2020-04-06 09:06:26
wykonał: admin
typ akcji: Dodanie akapitu
Od 02 kwietnia 2020 r. do odwołania urząd prowadzi tylko obsługę zdalną interesantów. W tym okresie sprawy do załatwienia przez PINB PG w Toruniu należy wnosić przez pocztę lub elektronicznie przez ePUAP. Zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót można skutecznie składać zwykłą pocztą elektroniczną (biuro@pinbpg.torun.com.pl) w formacie plików *pdf (skany dokumentów wymagane przy zawiadomieniu). Organ po zakończeniu epidemii wezwie pismem do uzupełnienia braków formalnych (art. 64 §2 k.p.a.) a wnioskodawca będzie zobligowany do dostarczenia dokumentów w wymaganej przepisami formie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Zawiadomienia o zakończeniu budowy można skutecznie składać zwykłą pocztą elektroniczną (biuro@pinbpg.torun.com.pl) w formacie plików *pdf (skany dokumentów wymagane przy zawiadomieniu). Organ po zakończeniu epidemii wezwie pismem do uzupełnienia braków formalnych (art. 64 §2 k.p.a.) a wnioskodawca będzie zobligowany do dostarczenia dokumentów w wymaganej przepisami formie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Zaświadczenia o skutecznym złożeniu zawiadomienia wydawane będą tylko po uzupełnieniu braków formalnych. Inne załatwienie spraw jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym zakresu i sposobu wniesienia sprawy. Zgodę na inny sposób załatwienia sprawy wyraża Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w  Toruniu.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi terminów przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych związanych z  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS –CoV-2 PINB PG Toruń wyjaśnia , że nie musi być ona przeprowadzana w chwili obecnej. Właściciele lub zarządcy obiektów mają cały rok kalendarzowy na to, aby zapewnić jej realizację. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz.1189 z póżn.zm.) „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i  instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i  wentylacyjnych)” Zatem obiekty budowlane powinny zostać poddane kontroli co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z ryzykiem zakażeniem koronawirusem, zalecamy racjonalne działania. Między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w  roku poprzednim nie musi upłynąć równo 365 dni (1 rok). Jednocześnie niemożliwość przeprowadzenia kontroli w chwili obecnej nie oznacza, że nie musi być ona przeprowadzona w ogóle. Powyższy tekst pisma powstał na podstawie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego W Toruniu mgr inż. Robert Bogusławski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A tel. 56 652 25 25 tel. 56 652 25 43 fax 56 652 25 42 e-mail: biuro@pinbpg.torun.com.pl, www.bip.pinbpg.torun.com.pl KOMUNIKAT Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu z dniem dzisiejszym aż do odwołania:  - ogranicza kontakty osobiste dla petentów z pracownikami urzędu do wizyt umówionych wcześniej telefonicznie tel. 56 652 25 43,  - rekomenduje składanie wniosków drogą pocztową, elektroniczną (przez e-PUAP) lub do skrzynki podawczej (opisana skrzynka pocztowa) w holu budynku,  - prosi o powstrzymanie się od wizyt w urzędzie osób z objawami grypy, objętych kwarantanną lub ze zdiagnozowanym zainfekowaniem COVID-19,  - więcej informacji, niezbędne wzory druków dokumentów stosowanych w PINB na stronie urzędu: www.bip.pinbpg.torun.com.pl TORUŃ, 13.03.2020 r.

 

 

 

dsc.kprm.gov.pl

 

 INFORMUJĘ, ŻE  DNIA 24 CZERWCA 2019 r.

NOWA SIEDZIBA TUTEJSZEGO

INSPEKTORATU MIEŚCIĆ SIĘ

BĘDZIE W BUDYNKU PRZY UL. MARII

 SKŁODOWSKIEJ-CURIE 41A W TORUNIU. 

utworzono: 2007-06-10 12:03 przez: Karol Dargiela
wyedytowano: 2020-04-06 09:04 przez: admin 
aktywne od dnia: 2007-02-06 15:02
ilość odsłon podstrony: 117059
Aktualna wersjaRepozytorium tego artykułu