BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
[Statystyki ogladalności]   [Dziennik zmian]   [Mapa serwisu]
Aktualności nowy adres mail pismo GINB - silne wiatry Informacja ul. Winnica Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego Komunikat o kontrolach wielkopowierzchniowych Komunikat WINB - stan techniczny Komunikat GUNB - zagrożenie czadem Komunikat GUNB - zagrożenie w okresie zimowym Zagrożenie przez wiatry i deszcze Dane podstawowe Informacje o podmiocie Dane teleadresowe RODO Władze i struktura organizacyjna Struktura organizacyjna Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Instrukcja załatwiania spraw Skargi i wnioski Klauzula Informacyjna Oficjalne dokumenty Statut Regulamin Organizacyjny Inne informacje i dokumenty Rejestry i ewidencje Plany kontroli Mienie Oświadczenia majątkowe Informacje nieudostępnione w BIP Sprawozdania finansowe PINB Informacje o biuletynie Redakcja BIP Kontakt Instrukcja obsługi Zamówienia publiczne ogłoszenie ul. Słowckiego 48-50 protokół wyboru oferty 10.10.2022r. Pliki do pobrania Zawiadomienie o kontroli okresowej Wzory wniosków i zawiadomień Druki na rozpoczęcie robót budowlanych Druki na zakończenie robót budowlanych Wniosek o wszcęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego Praca w PINB specjalista nabór - księgowa nabór - inspektor budowlny ogłoszenie o naborze - inspektor nadzoru budowlanego Dostępność harmonogram na 2023 r.
od: 2007-06-11
suma odsłon: 479059

ostatnia edycja treści:
2024-07-08 13:11:40
Klauzula Informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "RODO"). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. Poniżej informujemy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących przetwarzania Pani/a danych osobowych, jakie może mieć miejsce od dnia 25 maja 2018 r. w związku z załatwianiem spraw w PINB PG w Toruniu.
Czym są dane osobowe
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach załatwiania spraw w PINB PG w Toruniu wystąpią, co do zasady cztery z nich:

1. Niezbędność przetwarzania o celów wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora;

2. Niezbędność przetwarzania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, którj dane dotyczą lub innej osoby;

3. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jest Pan/i stroną;

 4. Pana/i dobrowolna zgoda.

Pana/i dane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczalnych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Pana/i dane przetwarzane będą  do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pana/i strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy - przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych lub sprawowanie władzy publicznej - do czasu istnienia tej podstawy lub żywotnych interesów.

Administrator danych

Administratorem Pana/i danych osobowych w związku ze sprawami załatwianymi przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A, 87-100 Toruń, a także podmioty którym na podstawie obowiązujących przepisów Pana/i dane będą przekazywane.

Inspektor Ochrony Danych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu, jako administrator danych osobowych, wyznaczył Pana Artura Jarząbek na Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować wysyłając e-mail na adres biuro@pinbpg.torun.com.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP PINB PG w Toruniu.

Przekazywanie danych 

Pana/i dane mogą zostać przekazane innym organom władzy publicznej w ramach wykonywanych przez nas zadań, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, które wymagają przekazywania danych. Pana/i dane mogą w rzadkich przypadkach być przekazywane podmiotom przetwarzającym te dane na nasze zlecenie.

Pana/i uprawnienia

Zgodnie z RODO ma Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych może ją Pan/i w każdej chwili wycofać.

 

 

 

 

utworzono: 2018-07-23 09:34 przez: Michał Kopczyński
wyedytowano: 2020-09-22 11:20 przez: admin 
aktywne od dnia: 2018-07-23 09:33
ilość odsłon podstrony: 2530
drukuj  zapisz