BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
[Statystyki ogladalności]   [Dziennik zmian]   [Mapa serwisu]
Aktualności Dane podstawowe Informacje o podmiocie Dane teleadresowe Władze i struktura organizacyjna Struktura organizacyjna Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Instrukcja załatwiania spraw Skargi i wnioski Klauzula Informacyjna Oficjalne dokumenty Statut Regulamin Organizacyjny Komunikat GINB Inne informacje i dokumenty Rejestry i ewidencje Plany kontroli Mienie Oświadczenia majątkowe Informacje nieudostępnione w BIP Sprawozdania finansowe PINB Informacje o biuletynie Redakcja BIP Kontakt Instrukcja obsługi Zamówienia publiczne Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertzy stanu technicznego budynku dot. ul. Słowackiego 48-50 Pliki do pobrania Druki na rozpoczęcie robót budowlanych Druki na zakończenie robót budowlanych Wniosek o wszcęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego Praca w PINB Dane o naborze Dostępność
od: 2007-06-11
suma odsłon: 393365

ostatnia edycja treści:
2022-03-28 13:52:22
Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Urzędu można składać w następujący sposób:

- pisemnie

- faksem

- ustnie do protokołu

- elektroniczną skrzynką podawczą e-PUAP

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. nr 5, poz. 46).

 

utworzono: 2007-06-10 12:05 przez: Karol Dargiela
wyedytowano: 2018-07-23 08:51 przez: Michał Kopczyński 
aktywne od dnia: 2007-06-10 12:05
informację wytworzył: Magdalena Grzeszczak 
ilość odsłon podstrony: 6994
drukuj  zapisz