BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
[Statystyki ogladalności]   [Dziennik zmian]   [Mapa serwisu]
Aktualności nowy adres mail pismo GINB - silne wiatry Informacja ul. Winnica Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego Komunikat o kontrolach wielkopowierzchniowych Komunikat WINB - stan techniczny Komunikat GUNB - zagrożenie czadem Komunikat GUNB - zagrożenie w okresie zimowym Zagrożenie przez wiatry i deszcze Dane podstawowe Informacje o podmiocie Dane teleadresowe RODO Władze i struktura organizacyjna Struktura organizacyjna Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Instrukcja załatwiania spraw Skargi i wnioski Klauzula Informacyjna Oficjalne dokumenty Statut Regulamin Organizacyjny Inne informacje i dokumenty Rejestry i ewidencje Plany kontroli Mienie Oświadczenia majątkowe Informacje nieudostępnione w BIP Sprawozdania finansowe PINB Informacje o biuletynie Redakcja BIP Kontakt Instrukcja obsługi Zamówienia publiczne ogłoszenie ul. Słowckiego 48-50 protokół wyboru oferty 10.10.2022r. Pliki do pobrania Zawiadomienie o kontroli okresowej Wzory wniosków i zawiadomień Druki na rozpoczęcie robót budowlanych Druki na zakończenie robót budowlanych Wniosek o wszcęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego Praca w PINB specjalista nabór - księgowa nabór - inspektor budowlny ogłoszenie o naborze - inspektor nadzoru budowlanego Dostępność harmonogram na 2023 r.
od: 2007-06-11
suma odsłon: 479036

ostatnia edycja treści:
2024-07-08 13:11:40
Dostępność
Podstrony:

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony podmiotu http//bip.pinbp.torun.com.pl

Dane teleadresowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 41A, 87-100 Toruń

Telefon: 56 6522543, 566522525

e-mail: biuro@pinbpg.torun.com.pl

Adres ePUAP: welh3066ve

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-06-10

Data ostatniej aktualizacji: 2024 - 03- 30

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie. Z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą one otwierały się w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.

2. Moga zdarzyć się jednak sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

- cel linku nie jest odpowiednio określony,

- link do serwisu zewnętrznego otwiera się w tym samym oknie,

- załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

- grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

3. Moga zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostepne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z róznych źródeł,

- posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, na przykład skany dokumentów,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi: 2021-08-06

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Bogusławski lub Wioletta Fordońska, biuro@pinbpg.torun.com.pl. Kontaktowac można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 6522543. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skladać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostepności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądaanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotzrymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępny do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub składac skargi na brak zapewnienia dostepności można pod numerem telefonu 56 652 25 43 lub mailowo biuro@pinbpg.torun.com.pl

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu mieści się w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A w Toruniu. Wskazany budynek nie jste przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak jest windy umożliwiającej wejście do budynku.

Wejście do budynku odbywa się za pośrednictwem oporęczowanych schodówm, które nie są oznaczone kontrastowo. Budynek posiada drzwi przesuwne z czujnikiem ruchu.

Dostępna toaleta na parterze nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem znajduje się parking. Brak oznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Pochylnia, platforma, informacje glosowe, pętla indukcyjna

- nie stosuje się

Prawo wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

- jest dostępne

Możliwość skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

- nie ma możliwości

 

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do inspektoratu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W celu przygotowania wizyty w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tutejszego urzędu pod numerem telefonu 56 6522543 bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@pinbpg.torun.com.pl.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia:

- użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB lub SHIFT+TAB,

- zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła,

- strony witryny można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.

 

Aktualnie trwają prace nad pełnym dostosowaniu treści zawartych na stronie internetowej do wymogów prawnych i pełnej dostepności strony dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

  

 

 

utworzono: 2021-03-31 18:40 przez: admin
wyedytowano: 2024-04-04 12:18 przez: admin 
aktywne od dnia: 2021-03-31 18:39
ilość odsłon podstrony: 1481
drukuj  zapisz